Zrušení daně z nabytí nemovitosti a další změny

Zrušení daně z nabytí nemovitosti a další změny

 

V úterý 15. září 2020 došlo k zásadnímu posunu nejen k zrušení daně z nabytí nemovitosti.

Česko bylo jeden z mála států, kde daň při prodeji nemovitosti hradil prodávající. Poté se přehodila zátěž na kupujícího a nyní spějeme konečně k úplnému zrušení. A nejen k tomu.

Sněmovna potvrdila zrušení daně 

V úterní podvečer potvrdila Sněmovna zrušení daně z nabytí nemovité věci. Do vládního návrhu byl vložen pozměňovací návrh Senátu opravující legislativní chyby, které se týkají zejména možnosti odpočtu úroků z hypotéky od základu daně. Nyní tedy čekáme na podpis prezidenta a následné vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Jaké nejdůležitější změny novela zákona přinese?

Kromě samotného zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se mění také výše odpočtu úroku z úvěrů na bydlení a dojde ke změně lhůty pro osvobození od daně z příjmu při prodeji nemovitosti.

Změna výše odpočtu úroků z hypoték

Původně byl vládní návrh nastaven tak, že u nových úvěrů na bydlení poskytnutých od začátku roku 2021 by nebylo možné odečítat ze základu daně zaplacené úroky vůbec.

Přijatý pozměňovací návrh Senátu sice nakonec odpočty zachovává, nicméně nejvyšší možná částka odpočtu úroků je nově snížena ze stávajícího limitu 300 000 korun na 150 000 korun. 

Od 1.1.2021 se tedy na nově poskytnuté úvěry bude vztahovat tento snížený limit odpočtu zaplacených úroků.

Změna lhůty pro osvobození od daně z příjmu

Zákon zároveň prodlužuje tzv. časový test z pěti na deset let. Dosud platilo, že pokud od nabytí nemovitosti do jejího prodeje byla dodržena lhůta vlastnictví více než 5 let, byl příjem z prodeje nemovitosti osvobozen od daně z příjmu. Nově je časový test prodloužen na 10 let. Tato nová lhůta se bude vztahovat na prodej nemovitostí nabytých od 1.1.2021.

Osvobození od daně z příjmu v případě použití na pořízení vlastního bydlení zůstává s tím, že specifikace bytové potřeby a jejího obstarání je podrobně popsána v novém paragrafu.

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Ministryně Schillerová uvedla, že daň zanikne zpětně k 31.3.2020 a novela má zpětnou účinnost. Takže poplatníci, kteří měli lhůtu pro podání daňového přiznání do 31.3.2020 a daň již zaplatili, dostanou své peníze zpět na základě podání žádosti o vrácení přeplatku na dani příslušnému Finančnímu úřadu. Vzor žádosti naleznete ZDE

Jelikož povinnost podat daňové přiznání je ve lhůtě do konce třetího měsíce následujícího po provedení vkladu do Katastru, zrušení daně ve výši 4% se tedy bude jednoduše řečeno vztahovat na všechny nemovitosti u kterých byla změna vlastnictví zapsána v Katastru nemovitostí od 1.12.2019.